Internationalisering

Merk jij ook dat je in je eigen omgeving, werk en stage met meer verschillende culturen te maken krijgt? De wereld wordt namelijk steeds makkelijker te bereiken en daar zal jij in de toekomst ook steeds meer mee te maken krijgen.

Als medewerker sport en recreatie krijg je te maken met buitenlandse gasten op bijvoorbeeld een recreatiepark, waarbij je in aanraking komt met verschillende gebruiken, culturen en talen. Als coƶrdinator en leider sport en bewegen zal je misschien zelf in het buitenland gaan werken en zo in aanraking komen met verschillende culturen, gebruiken en gewoontes. Allemaal voorbeelden waar medewerkers in de sportsector mee te maken krijgen en jullie dus ook!

Internationale competenties

Om jullie goed voor te bereiden op culturele verschillen bij het uitoefenen van het beroep, besteedt MBO Amersfoort aandacht aan internationale competenties. Deze competenties gaan over interculturele vaardigheden (denk aan vreemde talen, omgaan met andere culturen), internationale oriƫntatie (wereldburgerschap, internationale ontwikkelingen op jouw vakgebied) en persoonlijke ontwikkeling. Deze competenties kun je in het buitenland ontwikkelen (bijvoorbeeld door een buitenlandse stage), maar dit kan ook goed in Nederland.

Snowsport

Sportacademie Amersfoort stimuleert studenten om deze internationale competenties te ontwikkelen door bijvoorbeeld in het vak Burgerschap in te gaan op verschillende culturen. Kies je voor de opleiding Snowsport dan zal je stage gaan lopen in het buitenland. Voor studenten medewerker sport en recreatie bestaat ook de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen. Daarnaast wordt voor sommige opleidingen gewerkt aan Duits als tweede buitenlandse taal. Natuurlijk willen we heel graag dat meer studenten ervaring opdoen in het buitenland zelf. Er komen steeds meer mogelijkheden om iedereen deze kans te bieden.

Als jullie vragen hebben over internationale competenties en buitenlandse activiteiten kunnen jullie contact opnemen met service desk internationalisering (SDI) en met de ambassadeur voor internationalisering van de sportacademie Amersfoort.
Meer informatie is ook te verkrijgen in de handleiding buitenlandstage.