Veel gestelde vragen

Ik ga een opleiding volgen bij MBO Amersfoort Sportacademie. Waar kan ik informatie over stage vinden?

Zie hier de factsheet voor de nieuwe eerstejaars studenten, waarin alles staat beschreven wat je moet weten voor jouw stage.

Hoeveel uur stage moet ik lopen?

Zie hier een overzicht van alle stage uren+dagen 2021-2022.
Voor je keuzedeel loop je altijd 120 uur stage. Dit gaat van het totaal aantal stage uren af.
Een keuzedeel volg je vanaf het 2e leerjaar.

We gaan er vanuit dat een schooljaar gemiddeld 32 stageweken telt. Loop je 4 uur per week stage dan reken je 4 uur x 32 weken= 128 uur. Dit is het aantal uren dat op je praktijkovereenkomst (POK) komt te staan.

Waar moet ik wijzigingen doorgeven als er iets verandert op mijn stage?

Zijn er veranderingen op jouw stage? Ga jij meer of minder uren lopen, krijg je een andere praktijkbegeleider of heb je andere vragen met betrekking tot jouw stage? Loop dan even langs bij de receptie en vraag naar het stagebureau.

Hoe kan ik mijn stagebegeleider van school bereiken?

Je kunt jouw stagebegeleider op school opzoeken, een e-mail of een berichtje in teams sturen.
Klik op deze link voor de gegevens van de stagebegeleiders op school.

Waar moet ik mijn POK inleveren?

Als je je POK hebt aangevraagd via de website dan kan je deze na een week ophalen bij de receptie. De POK moet je zelf ondertekenen en ook laten ondertekenen door je praktijkbegeleider op jouw stage. Als de POK volledig is ondertekend lever je weer deze in bij de receptie

Ik wil stage lopen in het buitenland, waar vind ik hier informatie over?

Heb jij de ambitie om stage te lopen in het buitenland? Lees dan deze handleiding IBPV voor studenten.

Als jij meer vragen hebt over een internationale stage loop dan eens langs bij de receptie en vraag naar het stagebureau.