Verwachtingen student

Van de student wordt verwacht dat hij/zij:
  • Een getekende praktijkovereenkomst ingeleverd heeft op school
  • De gemaakte afspraken nakomt
  • Zich tijdig afmeldt bij afwezigheid op de stage
  • De jaarplanning doorneemt op stage (roosterwijzigingen per periode, examen- en bufferweken, schoolevenementen)
  • Open staat voor feedback
  • De inhoud van de opdrachten kent en die kan uitleggen aan de praktijkbegeleider
  • Een proactieve houding heeft
  • De gelopen stage uren bijhoudt in Eduarte
  • Zelfstandig de opdrachten plant, bespreekt en uitvoert