Verwachtingen praktijkbegeleider

Van de praktijkbegeleider wordt verwacht dat hij/zij:
 • Het eerste aanspreekpunt is voor de student
 • Een open en belangstellende houding heeft
 • Zich verdiept in de BPV informatie/opdrachten
 • De ingevoerde stage uren van de student controleert en accordeert
 • De student coacht bij het uitoefenen van de opdrachten
 • De opdrachten van de student objectief beoordeelt
 • Ruimte biedt om opdrachten te oefenen en af te sluiten
 • De student begeleidt bij het voorbereiden van de BPV opdrachten
 • De student regelmatig feedback geeft over zijn haar handelen
 • Contact opneemt met de stagebegeleider van school bij vragen en op- of aanmerkingen
 • Minimaal opgeleid is op een gelijkwaardig niveau of hoger dan dat van de student
 • Regelmatig tijd inplant voor gesprekken met de student over de volgende onderdelen:

Leerdoelen
Planning van de opdrachten
Feedback
Opdrachten bespreken en indien nodig aftekenen
Accorderen van de ingevoerde stage uren