Gezonde School

Zo brengt MBO Amersfoort de Gezonde School in praktijk
MBO Amersfoort wil een Gezonde School zijn!  Een Gezonde School is een school die op een structurele manier aan de gezondheid van studenten en medewerkers werkt. Het is een school waar gezondheid onderdeel uitmaakt van het schoolbeleid. De school besteedt hierbij niet alleen aandacht aan educatie, maar ook aan omgeving en signalering. De Gezonde school past in de missie van MBO Amersfoort om jonge mensen een opstap te bieden naar een volwaardige rol in de maatschappij. 

Een onderdeel binnen de gezonde school is het thema voeding. Het thema voeding gaat over gezond eten en drinken. Denk aan het aanbieden van gezonde voeding in de schoolkantine, de aanwezigheid van watertappunten en een lesprogramma over gezonde voeding. MBO Amersfoort heeft ervoor gekozen om dit te koppelen aan Vitaal Burgerschap.

De schoolkantine
Onze kantine voldoet aan richtlijn eetomgevingen voor scholen van het voedingscentrum, waar we het gebruik van gezonde producten graag stimuleren. Jaarlijks brengen we het aanbod van de kantine in kaart met de kantinescan en kijken we naar de studenttevredenheid hieromtrent.

Het sportburo
Bij MBO Amersfoort bieden we student en medewerker de mogelijkheid om te sporten bij de fitacademie. Het Sportbureau zorgt voor een passend activiteitenaanbod om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen.