Onderwijs in bedrijf

Focus op Vakmanschap
Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen nodig. Met het actieplan Focus op Vakmanschap werkt het MBO aan de toekomst. Een belangrijk focuspunt  van het actieplan is het praktijkonderwijs. Leren vanuit de praktijk wordt steeds belangrijker binnen het onderwijs. Een veel gebruikte werkwijze is onderwijs in bedrijf, waarbij studenten vanuit de beroepspraktijk ervaring opdoen.

Onderwijs in Bedrijf
Onderwijs in bedrijf is een leeromgeving in de vorm van een realistisch bedrijf dat wordt gerund voor en door studenten. In tegenstelling tot een echt bedrijf, heeft het onderwijsleerbedrijf echter niet als doel winst te genereren; het leerresultaat staat centraal. Het onderwijsleerbedrijf past goed in een competentiegerichte leeromgeving en het motiveert en empowered de student.

MBO Amersfoort
MBO Amersfoort is ervan overtuigd dat leren en handelen in actuele praktijksituaties zijn onmisbaar voor de aansluiting op de arbeidsmarkt. In nauwe samenwerking met bedrijven en instanties in de regio biedt MBO Amersfoort haar studenten de mogelijkheid om te leren en werken in de praktijk. MBO Amersfoort beschikt ook over een aantal leerbedrijven zoals Leerhotel Het Klooster, Fit Academie Bokkeduinen, First Class Amersfoort en Admin Company. In nauwe samenwerking met bedrijven en instanties in de regio biedt MBO Amersfoort de studenten de mogelijkheid om te leren en werken in de praktijk.

Sportacademie Amersfoort
Ook Sportacademie Amersfoort vindt het belangrijk om studenten een uitdagende leeromgeving aan te bieden om met gevarieerde opdrachten in de praktijk aan de slag te gaan en daarmee de stap naar vervolgopleiding/arbeidsmarkt te verkleinen.
Na een oriƫntatiejaar is in september 2014 het Sportacademie Sportbureau gestart met een team van 10-12 Sportacademie en HBO studenten.