Over ons

Het Sportacademie Amersfoort kenmerkt zich door een groei in opleidingsaanbod en studentenaantal en door een open houding tussen docenten onderling en richting studenten.

Onderwijsproces
De kwaliteit van het onderwijsproces is goed. Niet alleen zijn alle onderdelen van het onderwijsproces voldoende, maar ook geeft de opleiding op uitstekende wijze vorm aan de persoonlijke studentbegeleiding, de differentiatiemogelijkheden, het schoolklimaat en het stagebeleid.

De opleiding is vormgegeven aan de hand van de kerntaken en kent een programma waarbij de theorie en praktijk afgewisseld worden en alle onderdelen behorend bij het kwalificatiedossier zijn opgenomen. Het team is bezig met een aanscherping van de structuur en opbouw van het programma waardoor zowel de docenten als de studenten nog meer zicht krijgen op de studievoortgang.

Het doel van de lessen is voor de studenten duidelijk en zij worden goed begeleid en ondersteund tijdens de les. Het didactisch handelen is in orde, middels activerende leervragen en feedback op het handelen van studenten wordt de student gestimuleerd tot leren en krijgt hij meerdere handvatten aangereikt om de sport en bewegingsactiviteiten te kunnen verzorgen. Door gebruik te maken van trajectplanner, houdingskaarten en rapporten is de student op de hoogte van zijn studievoortgang, waarbij doorstroomnormen worden gehanteerd voor de overgang naar het volgende jaar. Studenten die verzuimen worden dezelfde dag nog gebeld en waar nodig wordt het aanbod studievaardigheden ingezet om uitval tegen te gaan. De studenten vinden de persoonlijke benadering en begeleiding een grote meerwaarde.

De leertijd wordt voldoende benut en de werkdruk is voldoende verspreid over de opleiding. Voorlichting vindt plaats via open dagen, sportclinics op middelbare scholen en de I4U-trajecten waarmee studenten zich oriënteren op een eventuele overstap naar een andere opleiding. Mede naar aanleiding van de diverse analyses en verbetertrajecten om de opbrengsten te verhogen, besteedt het team aandacht aan de intake en plaatsing. Zo worden de scores van de AMN-test uitvoerig geanalyseerd om te kijken welke differentiatie in klassen of aanbod er kan worden gerealiseerd om de opleiding optimaal te laten aansluiten bij de persoonlijkheid en capaciteiten van de studenten. Ook de benodigde zorg is aanwezig, waarbij de studieloopbaanbegeleider de linking pin is naar eventuele 2e lijns zorg die net als de 3e lijns zorg centraal geregeld is. Er wordt geregeld gebruik gemaakt van de ondersteuning in studievaardigheden en de teamcoördinator houdt per student bij welke (zorg)behoeften er uit de intake komen en wat de resultaten van de eerste risico-inventarisatie van het team zijn.

Stage
Er is een goed doordacht stagebeleid waarbij veel energie wordt gestoken in de relatie met leerbedrijven en de plaatsing van studenten. Er wordt ver vooruit gepland welke student waar stage gaat lopen voor de kerntaak die hij moet oefenen en die wordt geëxamineerd. Dat de examinering middels proeves grotendeels in het leerbedrijf plaatsvindt, is een van de redenen om zo veel mogelijk met dezelfde – grotere en meer ervaren – leerbedrijven en praktijkopleiders samen te werken. De praktijkopleiders worden voorbereid door een bezoek van de bpv-begeleider die instructie geeft en de studenten bespreken in het bpv-handboek met opdrachten vooraf in de les. Deze aanpak werkt naar tevredenheid van zowel het team als de studenten en praktijkopleiders.

Gezonde School
Zo brengt MBO Amersfoort de Gezonde School in praktijk