Bewegingsagogie

De Sportacademie biedt op de opleiding tot Sport- en bewegingscoördinator vier verschillende soorten afstudeerrichtingen aan. Onder andere bewegingsagogie.

Het werkveld van de bewegingsagoog is heel breed. Als bewegingsagoog kan jij aan de slag in onder meer gezondheidsinstellingen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of mensen met psychiatrische problemen. Ook kan je aan het werk in de jeugdhulpverlening, gevangenissen, verslavingszorg en revalidatiecentra.

Als bewegingsagoog ben je in staat mensen met een beperking te helpen en te begeleiden tot een zo groot mogelijke persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid in de maatschappij. Dit doe je door bewegen te gebruiken als middel, om op deze manier het gedrag van deze mensen te kunnen beïnvloeden en veranderen in positieve richting. Als bewegingsagoog richt jij je op ontwikkeling en stimulering van bestaande kwaliteiten en mogelijkheden van de deelnemer.

Je krijgt als bewegingsagoog te maken met mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische beperkingen, sociaal kwetsbare groepen en cultureel kwetsbare groepen.

Je bent als bewegingsagoog in staat om:

• bestaande gedragingen of belevingen, te bevorderen of te ontwikkelen

• mensen bekend en vertrouwd te maken met een (nieuw) bestaansveld,

• gezondheidsaspecten, gericht op het algemeen welzijn van de deelnemer, in stand te houden

• een bijdrage te leveren aan de preventie van klachten.

Met je diploma Sport- en bewegingscoördinator / Bewegingsagoog kun je onder andere aan het werk in het speciaal onderwijs, in revalidatiecentra, jeugdhulpverlening en in de psychiatrie.